Minggu, 29 Januari 2012

PANDANGAN AHLUSSUNNAH TERHADAP SAHABAT NABI

pandangan yang jelek terhadap para sahabat nabi ,itulah yang menjadi kepercayaan kaum syi'ah mengenai para sahabat nabi s.a.w ,yang telah menyebar luaskan agama allah ,islam ,ke seluruh dunia , dan yang telah melaksanakan tugas da'wah dengan sebaik-baik nya ,melalui kekuatan mereka itulah allah s.w.t mengislamkan negeri-negeri romawi ,syam ,yaman, dan persia ,tanpa mereka islam tidak akan mempunyai negara atau kesultanan sebagaimana yang kita saksikan ,kenyataan ini merupakan janji allah azza wa jalla yang terdapat dalam surat annur ayat 55 yang artinya : dan allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan berbuat amal kebajikan , bahwa allah pasti akan menjadikan mereka  berkuasa di muka bumi ,sebagaimana allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian pernah berkuasa , dan allah pasti akan meneguhkan agama yang telah di ridhoinya bagi mereka , allah pasti akan menukar (keadaan) mereka ,dari keadaan serba ketakutan menjadi aman sentosa  .
READMORE
rosulullah s.a.w telah bersabda yang artinya : janganlah kalian memaki para sahabat ku ,seandainya ada seorang di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung uhud ,ia tidak akan dapat memadai seorangpun dari mereka itu ,walau hanya separuh nya ,hadist muttafaq alaih.
rosulullah s.a.w juga telah menegaskan  yang artinya : bintang-bintang adalah yang mengamankan langit ,bila tiada bintang-bintang akan tibalah apa yang telah di janjikan baginya ,aku pengaman bagi para sahabatku ,bila aku telah tiada ,akan tiba apa yang telah di janjikan kepada mereka ,para sahabatku adalah pengaman bagi ummatku ,bila para sahabat ku telah tiada ,akan tiba apa yang telah di janjikan kepada mereka ,hadist riwayat muslim .menerangkan betapa mulianya para sahabat rosulullah s.a.w itu , beliau bersabda : yang artinya :dimanapun seorang dari para sahabat ku meninggal dunia ,pada hari kiamat ia akan di bangkitkan kembali sebagai pemimpin dan cahaya bagi umatku . lebih tegas lagi beliau bersabda : yang artinya : jika kalian memaki para sahabatku ,maka katakanlan bahwa allah mengutuk kejahatan nya ,hadist di riwayatkan oleh tirmidzi , mengenai sahabat abu bakar r.a beliau rosulullah s.a.w bersabda : yang artinya : orang yang paling setia dan jujur dalam bersahabat dan mengorbankan hartanya untuk (kepentingan tugas risalah) ku ialah abu bakar r.a ,muttafaq alaih ,mengenai umar bin khottob r.a ,beliau rosulullah s.a.w bersabda : yang artinya :allah menempatkan kebenaran pada lidah dan hati umar (rowahu tirmidzi ) mengenai dua orang sahabat terkemuka itu (abu bakar dan umar )rosulullah menegaskan yang artinya : abu bakar dan umar adalah pemimpin kaum tua di dalam sorga ,mulai dari manusia2 terdahulu hingga yang paling belakangan ,kecuali para nabi dan para rosul ,hadist di riwayatkan oleh attirmidzi dan ibnu majah , mengenai utsman bin affan r.a ,rosulullah s.a.w bersabda : yang artinya : setiap nabi mempunyai kawan ,dan kawanku di dalam sorga ialah utsman ,hadist di riwayatkan oleh attirmidzi , abdul mutthalib bin rabi'ah meriwayatkan sebagai berikut : pada suatu hari di saat aku sedang bersama rosulullah s.a.w ,datanglah abbas dalam keadaan marah , rosulullah s.a.w bertanya :apa yang membuatmu marah ? abbas menjawab : yaa rosulullah ,apakah sebenarnya yang terjadi antara kami dengan orang2 quraisy ,jika mereka bertemu dengan sesama mereka sendiri ,semuanya menunjukkan airmuka cerah ,akan tetapi jika mereka bertemu dengan kami tidak seperti itu !rosulullah gusar hingga wajah beliau tampak kemerah merahan ,beliau kemudian berkata kepada kaum muslimin : hai kaum muslimin ,barang siapa yang mengganggu paman ku berarti ia mengganggu diriku ,ketahuilah !! bahwa paman srupa dengan ayah .hadist riwayat attirmidzi .kemudian rosulullah berdo'a khusus bagi abbas dan anak2 nya ,yang artinya : yaa allah ,limpahkanlah ampunan mu kepada abbas dan anaknya ,ampunilah semua dosa mereka lahir maupun batin ,janganlah ada satu dosa pun yang tak terampuni ,yaa allah jagalah abbas dan anak2 nya . hadist di riwayatkan oleh attirmidzi .
mereka dan para sahabat nabi yang lain ,yang memperoleh pujian di dalam kitab suci nya dan yang di puji serta di do'akan oleh seorang nabi yang tidak berucap menurut kemauan hawa nafsu nya ,melainkan semua ucapan nya adalah wahyu yang di terimanya dari allah ,mereka di puji sebagai orang2 (individu)maupun  sebagai jama'ah ,mereka di puji karena perilaku dan amal perbuatan dan di ikuti oleh seluruh kaum mu'minin , bukan orang2 beriman asuhan ibnu saba' yang hatinya penuh dengan kebencian ,kedengkian ,dan iri hati terhadap amal para sahabat nabi .yang telah berjuang di jalan allah ,itulah sebab hakiki yang membuat kaum syi'ah membenci para pejuang islam yang dengn sepenuh hati melaksanakan ajaran alqur'an dan sunnah rosulullah s.a.w terutama abu bakar ,umar ,utsman .karena mereka bertiga inilah yang memimpin dan mempersiapkan angkatan perang islam hingga mencapai kemenangan di mana-mana ,kemenangan-kemenagan itu jugalah yang mengobarkan kebencian orang-orang yahudi terhadap kaum muslimin yang telah menghancurkan pangkalan mereka ,menjebol akar kekuatan mereka dan menumbangkan kekuasaan mereka di bawah pimpinan rosulullah s.a.w ,yaitu ketika nenek moyang mereka ,bani qoinuqo' ,bani nadhir ,dan bani quraidhah masih bercokol di madinah ,sepeninggal nabi s.a.w yaitu pada zaman kekhalifahan umar bin khottob r.a ,sahabat nabi yang setia ini dengan tegas melaksanakan wasiat beliau s.a.w ,"usirlah orang-orang yahudi dari semenanjung arabia " , khalifah umar membersihkan semenanjung arabia dari kasak kusuk dan najis kaum yahudi dan sebagai pelaksanaan wasiat nabi s.a.w .ia tidak membiarkan seorang yahudi pun tinggal di kawasan tersebut . wallahu a'lam 

Tidak ada komentar:

selamat datang di komunitas pesantren