Minggu, 29 Januari 2012

PANDANGAN AHLUSSUNNAH TERHADAP SAHABAT NABI

pandangan yang jelek terhadap para sahabat nabi ,itulah yang menjadi kepercayaan kaum syi'ah mengenai para sahabat nabi s.a.w ,yang telah menyebar luaskan agama allah ,islam ,ke seluruh dunia , dan yang telah melaksanakan tugas da'wah dengan sebaik-baik nya ,melalui kekuatan mereka itulah allah s.w.t mengislamkan negeri-negeri romawi ,syam ,yaman, dan persia ,tanpa mereka islam tidak akan mempunyai negara atau kesultanan sebagaimana yang kita saksikan ,kenyataan ini merupakan janji allah azza wa jalla yang terdapat dalam surat annur ayat 55 yang artinya : dan allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan berbuat amal kebajikan , bahwa allah pasti akan menjadikan mereka  berkuasa di muka bumi ,sebagaimana allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian pernah berkuasa , dan allah pasti akan meneguhkan agama yang telah di ridhoinya bagi mereka , allah pasti akan menukar (keadaan) mereka ,dari keadaan serba ketakutan menjadi aman sentosa  .
selamat datang di komunitas pesantren